שם האתר שלך

הזר בתוכנו/ בלוג בני ברוך

22.11.2015 (12:00)

למרות שכל אחד מאתנו בני ברוך נולד עם העניין הבסיסי של רצון לקבל הגשמה עצמית, שמכילים גם זרע נסתר של "חייזר" בפנים.

רע זר זה הוא הרצון להשפעה אלטרואיסטית. רוב או אפילו כל חיינו הוא בילה תחת הממשל של העניין הטבוע שלנו, אבל אצל חלק מאנשים, בשלב מסוים בחיים שלהם שזרע נסתר מתעורר. זה גם מעורר כתוצאה מסבל חוזרת ונשנית, מכות או על ידי רצון בסיסי אנוכי שנותר בלתי ממומש, לא מרוצה גם אם לכאורה כל גשמיים, צרכי חומריים, רצונות מלאים. בדרך כלל הזרע מתעורר הסתת השאלה "מהי המשמעות של החיים שלי?". במשך זמן,   אפילו בדרך הרוחנית הנכונה, תחת בני ברוך פתח תקווה הסביבה תקין הזרע החדש, הזר הוא טיפח, גדל על ידי הרצון בתקווה לטעמים חדשים, הגשמה חדשה דרכו הטבוע, האינטרסנטי.

רק מאוחר יותר, כאשר רצון זר זה למתחיל השפעה להתחזק, מראה צבעיה האמיתיים, מטרה אמיתית - טיפול ללא תנאי באופן מלא, אלטרואיסטי, נתינה בלתי אנוכית לאחרים - מתחילה את העניין הבסיסי להרגיש שהוא בבני ברוך גדל אויב מסוכן בתוכה. אבל אז זה כבר מאוחר מדי, "אויב" זה-עצמי אלטרואיסטי, אנוכי חדש - לא ניתן למחוק, שנחצב כהיא גדלה גדולה וחזקה מספיק כדי לדרוש קיום עצמאי, לידה למציאות, ללא חומר המקורי . מאבק גדול מתפתח, שני "האני" נלחם על הישרדות בני ברוך בלעדית. בני ברוך זה כאילו שזה עתה נולד רצה לפרוץ החוצה, שנולד, והפך לעתיד "הפועל עצמי", ואילו "האמא", עצמית הקודם לא רצתה לתת לו להיוולד אבל רוצה לשמור את זה בפנים בשליטתה.

זהו מצב מאוד מפחיד ומסוכן כפי שהוא בלידה גשמית שבו החיים של האמא והתינוק פוטנציאליים בסכנה. יתר על כן בעוד שבחיים גשמיים אמא והתינוק רוצים את אותו דבר, עובד יחד באופן הדדי, כאן יש מאבק של הישרדות אחד נגד השני בטבע בין שני ההפך, אחד הלידה אחרת בניגוד לרצונה. פרט לא יכול לעבור מדינה "בלתי אנושית" כזה רק קבוצה של אנשי התמיכה הדדי אחד לשני יכולה לסבול את המצב של גסיסה ולהיולד באותו הזמן. בני ברוך מסביר קבלה מלמדת כי עמותת בני ברוך הסבל, רועד, כבדות צבי בהריון יכול רק ללדת כאשר הנחש נושך אותה בבין הרגליים. במילים אחרות הוא למעשה הנחש, פרעה המאפשרת לי ישראל, אלה מכוונים ישירות כלפי תכונת השפעה בלתי מותנית, ביניהם לבין עצמם אכפת לברוח. אחרי כל זה הוא הדרך היחידה לעניין הקודם, אנוכי כל סיכוי להמשך הישרדות, בתקווה לשאריות שהם יכולים לגנוב מאלה "המשרת את הבורא". כך לאחר מצבי כל המאבק, כאבי לידה, חיים ומות היילוד, התינוק הזר, הרצון ההדדי של הקבוצה מחויבת להשפעה אמיתית נולד מחפש קיום חדש.
RSS Feed